Ką kviesti į artimojo laidotuves?

Mylimo žmogaus netektis yra ypatingai skausminga ir slegianti patirtis, nesvarbu, ar su ta mintimi jau buvote susitaikę anksčiau, ar tai ištiko jus netikėtai. Jei laidotuvėms nebuvo pasiruošta iš anksto, liūdesio akimirką jas suplanuoti, apgalvoti, kam pranešti apie artimojo mirtį, kiek svečių galimai dalyvaus gedulinguose pietuose – tikrai nemenkas iššūkis. Kaip lengviau nuspręsti, ką norėtumėte matyti atsisveikinimo su artimuoju ceremonijoje ir kokiu būdu juos pakviesti – nuoširdžiais patarimais dalinasi Vilniaus laidojimo namai „Ligamis“ laidojimo paslaugos konsultantė.

Laidotuvės bus viešos ar privačios?

Planuojant viešas laidotuves ar atminimo ceremoniją, apie artimo žmogaus mirtį galima paskelbti viešame nekrologe, socialiniuose tinkluose ar žiniasklaidoje – taip jūs nesudėtingai pakviesite visus norinčius atsisveikinti su mirusiuoju. Skelbime galite informuoti apie atsisveikinimo ceremonijos ir laidotuvių vietą, datą bei laiką, paprašyti, kokiomis gėlėmis ar aukomis galima pagerbti velionį, išsakyti kitus savo lūkesčius.

Priešingai, jeigu laidotuvės yra privačios, tokiu atveju jose gali dalyvauti tik individualius kvietimus gavę žmonės. Asmeniškuose kvietimuose, taip pat, galite nurodyti atsisveikinimo ceremonijos vietą, datą ir laiką, paprašyti, kokiais gėlių žiedais ar kitomis aukomis norėtumėte pagerbti mirusiojo gyvenimą ir nuveiktus darbus.

Planuojantiems viešas laidotuves

Vienas iš didžiausių viešų laidotuvių privalumų, kad su mirusiuoju atsisveikinti ir išreikšti pagarbą jo gyvenimui, puoselėtoms vertybėms, pasiekimams gali visi norintys, jį pažinoję ar tiesiog slapčia juo žavėjęsi. Taip pat, tokio atsisveikinimo metu jūs galite susipažinti su jūsų artimąjį pažinojusiais žmonėmis, kurie, tikime, mielai pasidalins savo istorijomis apie velionį, morališkai arba ir finansiškai prisidės prie jūsų gedulo.

Planuojant viešas laidotuves, kai tikslus dalyvių skaičius nėra žinomas, reikėtų pasirūpinti, kad šarvojimo salės būtų erdvesnės, gerai vėdinamos ir galėtų sutalpinti daugiau žmonių. Pravartu būtų apgalvoti ir apie lengvus užkandžius, gaivinančius gėrimus. Remiantis ilgamete patirtimi, galime pasakyti, kad visada yra naudinga pagalbos kreiptis į laidojimo paslaugos organizatorius, kurie sielvarto akimirką visus organizacinius reikalus perima iš artimųjų ir profesionaliai pasirūpina laidotuvių eiga: nuo mirusiojo kūno transportavimo, reikalingų dokumentų tvarkymo iki šarvojimo salės paruošimo.

Planuojantiems privačias laidotuves

Artimieji, organizuojantys privačias laidotuves, dažniausiai žino tikslų žmonių skaičių, kuris dalyvaus atsisveikinimo ceremonijoje. Dažnu atveju, pranešus apie netektį ar išsiuntus kvietimą į laidotuves, prašoma patvirtinti ar jose bus dalyvaujama. Tuomet galima tiksliau suplanuoti laidotuvių eigą, žinoti kokio dydžio šarvojimo salė bus reikalinga, kiek žmonių dalyvaus gedulinguose pietuose.

Privačios ceremonijos metu galima labiau susitelkti į mirusiojo pagerbimą, aptarti jo nuveiktus darbus ir pasiekimus, dalintis nuoširdžiomis istorijomis iš velionio gyvenimo. Taip pat, pastebime, kad tokiose laidotuvėse artimieji renkasi netradicinius pagerbimus, jie būna labiau individualūs, fone groja mirusiojo mėgta muzika, paruošiami nuotraukų albumai ar filmai su įsimintiniausiomis akimirkomis iš jo gyvenimo.

O jeigu nežinote tikslios mirusiojo valios dėl laidotuvių ar negalite apsispręsti viešos ar privačios jos turėtų būti, galite organizuoti dvi atsisveikinimo ceremonijas: vieną skirtą tik patiems artimiausiems, kitą – visiems norintiems pagerbti velionio atminimą. Vilniaus laidojimo namai „Ligamis“ komanda visada yra pasiruošusi jums padėti.

Kaip išsiųsti kvietimą į laidotuves

Yra daug įvairių būdų, kaip pakviesti žmones į paskutinį atsisveikinimą su jums svarbiu mirusiu artimuoju. Tradicinėse laidotuvėse pamaldos ir pati ceremonija, paprastai, yra organizuojama praėjus 1-3 dienoms po mirties, tad išsiųsti dailių spausdintų kvietimų laiko gali pritrūkti (nors kol kas ši vakarų šalyse paplitusi praktika mūsų šalyje dar nėra įprasta). Dažniausiai apie laidotuves yra paskelbiama viešai nekrologe, socialiniuose tinkluose, žiniasklaidoje arba artimieji patys liūdną žinią perduoda vieni kitiems. Kartais, jei reikia informuoti daugiau žmonių ar pranešimas yra oficialus verslo partneriams – yra siunčiami elektroniniai laiškai.

Kvietime į laidotuves rekomenduojama nurodyti tikslų mirusiojo vardą ir pavardę, gimimo ir mirties datas, informuoti apie laidotuvių vietą, datą bei laiką, gedulingus pietus bei svarbu – atsisveikinimo ceremonija bus vieša ar privati (jeigu privati, mandagiai paprašyti patvirtinti savo dalyvavimą iki tam tikro laiko). Kvietimuose į laidotuves artimieji gali įdėti patinkančią velionio nuotrauką, paprašyti, kokiais gėlių žiedais, aukomis, finansine pagalba ar kitais būdais norėtų pagerbti mirusiojo atminimą. Jeigu pageidaujate, laidotuvių organizatorius gali pasirūpinti nekrologo aprašymu.

Išgyventi mylimo žmogaus mirtį yra skausmingas ir sielvartingas procesas, tačiau laidotuvių organizavimas neturėtų tapti slegiama našta. Visada galite kreiptis pagalbos į draugus, artimuosius, kurie, tikime, šiuo nelengvu gyvenimo etapu jus palaikys, padės apie netektį ir atsisveikinimą informuoti velionio pažįstamus. O mūsų komanda profesionaliai perims visus su laidotuvių organizavimu susijusius rūpesčius ir leis jums susitelkti į gedulą, savo emocijas bei paskutines atsisveikinimo su brangiu žmogumi akimirkas.

Netekus artimojo Užsakyti skambutį