UAB „Ligamis” – socialiai atsakinga įmonė

Pagrindiniai UAB „Ligamis“ veiklos prioritetai – pagalba ir užuojauta žmogui bei maksimalus klientų lūkesčių tenkinimas. Tačiau lygiai taip pat mūsų įmonei svarbus ir vidinis kompanijos tvarumas bei visuomeniniai įsipareigojimai.

Laikydamiesi šių principų, sąmoningai nusprendėme pasirinkti socialiai atsakingos įmonės kelią ir pradėti bendradarbiavimą su teritorine darbo birža, kad galėtume sukurti ir suteikti darbo vietas žmonėms iš pažeidžiamiausių socialinių rizikos grupių – turintiems negalią ir vyresniems, beveik pensinio, amžiaus asmenims.

2015-aisiais savo įmonėje planuojame įdarbinti iki 10 asmenų iš minėtų socialinių grupių.