Członkostwo FIAT-IFTA

Rozpoczęliśmy współpracę z Międzynarodową Federacją Organizacji i Firm Pogrzebowych FIAT-IFTA.

W marcu 2016 r. UAB Ligamis rozpoczęła współpracę z Międzynarodową Federacją Organizacji i Firm Pogrzebowych  FIAT-IFTA. Jak twierdzi dyrektor handlowy UAB Ligamis Bronislavas Polonskis, planowana jest współpraca w różnych dziedzinach:

  • Wspólne rozpatrywanie kwestii prawnych, moralnych i społecznych, związanych z działalnością pogrzebową, zwłaszcza w kwestiach upamiętnienia zmarłych oraz świadczenia usług pogrzebowych;
  • Wspieranie porozumienia i otwartości wśród firm świadczących usługi pogrzebowe na całym świecie oraz dążenie do stosowania jednakowych standardów, zasad, postanowień i umów, dotyczących niedrogiego międzynarodowego przewozu zwłok;
  • Pobudzanie i rozwój na skalę światową szkoleń z zakresu balsamowania oraz zatwierdzenie jednakowych standardów i zasad dotyczących balsamowania;
  • Podnoszenie poziomu wiedzy wśród pracowników sektora usług pogrzebowych poprzez gromadzenie i rozpowszechnianie informacji pochodzących z branżowych publikacji i artykułów oraz innych prac, poświęconych działalności pogrzebowej;
  • Ochrona wspólnie z innymi organizacjami spuścizny dotyczącej działalności pogrzebowej, jak również zwiększanie wiedzy na jej temat w instytucjach rządowych i międzynarodowych;
  • Zapewnienie należytego poszanowania i uznawania samodzielnych organizacji państwowych oraz unikanie jakiejkolwiek ingerencji w sprawy, związane z ustawodawstwem, zasadami, zwyczajami i tradycjami poszczególnych krajów;
  • Świadczenie usług pogrzebowych wszędzie i wszystkim, gdzie o to się prosi lub jest to niezbędne;
  • Prowadzenie wymiany dobrych praktyk w dziedzinie usług pogrzebowych, kremacji oraz międzynarodowego przewozu (repatriacji) zwłok.

„Cieszymy się rozpoczynając współpracę z tą federacją, gdyż stwarza to dla nas więcej możliwości podniesienia poziomu usług pogrzebowych na Litwie, udziału w działalności federacji, w organizowanych przez nią szkoleniach oraz światowych targach branży pogrzebowej. Dzięki współpracy zyskujemy większą wiedzę na temat światowych tendencji w dziedzinie usług pogrzebowych. Mamy nadzieję, że również inne litewskie firmy pogrzebowe pójdą w nasze ślady oraz dołączą do inicjatywy podnoszenia poziomu świadczonych usług, szerzenia wśród społeczeństwa informacji o nowinkach w tej dziedzinie, wspólnego udziału w działalności federacji”, – powiedział Bronislavas Polonskis. „Wszystkie działania podejmujemy w celu zwiększenia kultury świadczenia usług pogrzebowych oraz zachęcenia specjalistów w tej dziedzinie do doskonalenia“, – podkreślił dyrektor handlowy UAB Ligamis Bronislavas Polonskis.

Międzynarodowa Federacja  Organizacji i Firm Pogrzebowych FIAT-IFTA w chwili obecnej zrzesza ponad pięćset firm branżowych z 67 krajów Europy, Azji, Afryki, Ameryki Północnej, Południowej i in.

 

Więcej informacji o FIAT-IFTA na stronie

http://www.thanos.org/en/page/fiat-ifta/membership-directory/show/uab-ligamis

ifta sert