UAB Ligamis jest firmą odpowiedzialną społecznie.

Jesteśmy spółką odpowiedzialną społecznie – współpracujemy z urzędem pracy, tworzymy miejsca pracy dla przedstawicieli najbardziej narażonych na dyskryminację grup społecznych – osób niepełnosprawnych lub w wieku zbliżonym do emerytalnego.