UAB „Ligamis” uzupełniła swój tabor samochodowy

Odnowiliśmy i uzupełniliśmy tabor samochodowy – nabyliśmy samochód „Mercedes-Benz Vito”, wyposażony w urządzenie do utrzymywania temperatury. Dzięki temu nowoczesnemu urządzeniu w samochodzie możemy utrzymywać temperaturę 0-5C nawet podczas bardzo długiej podróży. Jest to już czwarty samochód spółki, przeznaczony do przewozu zwłok na Litwie oraz wywozu za granicę lub przywozu zza granicy

Samochodowys