Mirusiojo palaikų parvežimas iš užsienio karantino metu

Artimo žmogaus netektis – tai begalinis skausmas, lydimas dar ir papildomų rūpesčių, kurių didžiausias, – pagarbus atsisveikinimas su velioniu. Jei artimasis miršta užsienyje, tenka greitai priimti dar vieną sprendimą, – kaip parsivežti palaikus ir juos palaidoti gimtojoje žemėje? Deja, daugelis žmonių neturi galimybių patys vykti į užsienį, o įvairių dokumentų tvarkymas, ypač su jais susidūrus pirmą kartą, gali tapti rimtu iššūkiu. Kad ši procedūra būtų lengvesnė, svarbu kreiptis į patikimą, ilgametę patirtį turinčią laidojimo paslaugų įmonę, galinčią užtikrinti sklandų ir greitą mirusiojo palaikų parvežimą.

Palaikų pargabenimas iš užsienio šalių yra gana sudėtinga procedūra, reikalaujanti patirties ir teisinių žinių išmanymo, kad visi reikalingi dokumentai būtų sutvarkyti tinkamai ir laiku. Viskas tampa dar sudėtingiau karantino sąlygomis. Nemaža dalis įmonių, teikusių palaikų parvežimo paslaugas prieš karantiną, susidūrusios su pasaulį užvaldžiusia COVID-19 grėsme, dėl itin keblių formalumų šias paslaugas teikti nustojo. Gabenti palaikus lėktuvu tapo gerokai sudėtingiau ne tik dėl papildomų reikalavimų, bet ir dėl limituojamų skrydžių. Transportuojant palaikus kelių transportu, atsiranda sunkumų dėl laiko faktoriaus, be to, procesų derinimas karantino metu tapo gerokai sudėtingesnis.

Kaip vyksta mirusiojo palaikų parvežimas iš užsienio?

Jei artimasis miršta užsienio šalyje, o jūs norite parvežti jo palaikus į gimtąją žemę, teks susidurti su įvairiais formalumais. Primename, kad mirusiojo palaikų gabenimas į Lietuvą galimas tik valstybės nustatyta tvarka. Ne vienerius metus palaikų parvežimą iš užsienio šalių vykdantys „Vilniaus laidojimo namai“ Ligamis puikiai žino, su kokiais sunkumais tenka susidurti, todėl gali pasiūlyti efektyviausius jų sprendimo būdus. Įmonė per maksimaliai trumpą laiką sutvarko visus reikalingus dokumentus ir suorganizuoja skubų velionio pargabenimą. Palaikų transportavimas gali būti vykdomas tiek specialiai paruoštais automobiliais su šaldymo įranga, tiek oro transportu, naudojant griežtus reikalavimus atitinkančius karstus. Pastebima, kad karantino metu didėja poreikis paimti urnas iš užsienyje esančių krematoriumų ir transportuoti jas į Lietuvą. Sėkminga bendrovės patirtis leidžia užtikrinti sklandų urnos pargabenimą net ir karantino metu vos vienos savaitės bėgyje.

Kokie dokumentai reikalingi?

Palaikų parvežimo procedūros organizuojamos pagal tos valstybės, kurioje buvo registruota mirtis, nustatytą tvarką. Atsakingoms institucijoms reikalingas mirusiojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, mirties liudijimas, mirties priežastį nurodanti pažyma, dokumentai, patvirtinantys, kad palaikai yra įdėti į dvigubą karstą. Papildomai gali būti pareikalauta, kad valstybė, kurioje mirė asmuo, išduotų dokumentą, patvirtinantį, kad karste, be mirusiojo palaikų, daugiau nieko nėra. Taip pat, priklausomai nuo šalyje galiojančios tvarkos, gali prireikti ir kitų dokumentų, metrikacijos duomenų išrašų.

Praktika rodo, kad neretai papildomų sunkumų gali kilti atsiimant velionio kūną, kadangi tam tikrais atvejais reikia gauti policijos, teismo ar kitos teisėsaugos institucijos leidimą, taip pat sanitarinės tarnybos pažymą dėl infekcinių ligų. Dar daugiau sunkumų atsiranda, kai žmogus miršta nusikalstamo įvykio metu ar apsvaigęs nuo psichotropinių medžiagų, kadangi tokiu atveju būtina sulaukti tyrimo pabaigos. Kitaip sakant, mirusiojo palaikai gali būti parvežami tik tada, kai vietinės tos šalies institucijos baigia tyrimą, oficialiai suteikia leidimą atsiimti kūną bei gavus visas pažymas, kurios patvirtina, kad bus laikomasi visų mirusiojo kūno parvežimui taikomų medicinos, sveikatos, administracinių ir teisinių reikalavimų.

Kiek laiko užtrunka mirusiojo palaikų parvežimas?

Žinoma, kad laiko klausimas yra vienas svarbiausių mirusiojo artimiesiems, deja, daug kas priklauso nuo įvairių išorinių faktorių. Paprastai, jei asmuo mirė netoli Lietuvos esančioje valstybėje, palaikų parvežimas tampa gerokai greitesnis, nei palaikus gabenant iš tolimos šalies, pvz, Australijos ar JAV.. Be to, reikėtų atsižvelgti į tai, kad daugelis šalių į laidojimą žiūri kiek atlaidžiau nei lietuviai, t. y. mūsų šalyje įprasta mirusįjį palaidoti per kelias dienas, tačiau kitose valstybėse ši procedūra gali užtrukti ilgiau. 

Karantino metu palaikų parvežimas tampa dar sudėtingesnis dėl papildomų reikalavimų, taikomų ritualines paslaugas teikiančioms įmonėms. „Vilniaus laidojimo namai“ Ligamis akcentuoja, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu vienas greičiausių ir patogiausių būdų pargabenti velionį yra transportuoti kremuotus mirusiojo palaikus urnoje. Priklausomai nuo šalies ir miesto, tokia paslauga kainuoja apie 350–700 eurų. Be to, atsižvelgiant į esamą situaciją, kremuotus palaikus urnoje galima laikyti namuose kelis mėnesius ar iki karantino pabaigos ir tik tuomet organizuoti laidotuves, kad jose galėtų dalyvauti visi šeimos nariai ir artimieji, norintys atsisveikinti su mirusiuoju.

Daug klausimų kyla dėl velionio, užsikrėtusio COVID-19 infekcija, palaikų parvežimo. Tiek mirusiojo palaikų paruošimas, tiek jų parvežimas turi atitikti griežtus reikalavimus, didžiausią dėmesį skiriant žmonių ir patalpų dezinfekcijai, taip pat papildomoms apsaugos priemonėms. Būtina gauti ir visus reikalingus dokumentus, patvirtinančius karantino įtakotų sąlygų laikymąsi. Dažniausiai kremuojama mirties šalyje.

Nežinote, ką daryti ir kur kreiptis?

Suprantame, kad artimojo mirties atveju neišvengiamai susiduriate su stresu ir skausmu, kurį apsunkina ir įvairių formalumų tvarkymas. Mirusiojo palaikų parvežimas dėl daugybės biurokratinių dalykų ir kalbos barjero sunkią akimirką gali atrodyti neįveikiami. Esame tam, kad jums padėtume net ir sudėtingomis karantino sąlygomis ir suprantame, kad artimiesiems labai svarbu žinoti, kaip vyksta parvežimo procesas ir gauti visą reikalingą informaciją apie kiekvieną žingsnį, todėl mes teikiame išsamias konsultacijas ir pranešame visas naujienas, suderiname konkretų veiksmų planą ir perimame visus jūsų rūpesčius.

Kiekvienam individualiam atvejui priskiriamas atsakingas mūsų darbuotojas, su kuriuo galėsite bendrauti bet kuriuo jums patogiu metu ir sužinoti atliekamų veiksmų eigą. Ilgametę patirtį turintys „Vilniaus laidojimo namų“ Ligamis specialistai taip pat suteiks ir papildomą informaciją, pavyzdžiui, apie kremavimo galimybes užsienio šalyse arba LR paramą už palaikų pargabenimą.

Mūsų komanda organizuoja ne tik palaikų parvežimą iš užsienio, bet ir mirusiojo palaikų gabenimą į užsienio šalis. Atvykimo šalyje teikiame visas laidojimo paslaugas, t. y. paimame karstą ir pristatome į nurodytą miestą, taip pat organizuojame laidotuves.