Kiek laiko turėtų trukti laidotuvės?

Jei niekada anksčiau neteko planuoti laidotuvių – pradedant palaikų pervežimu, karsto, muzikos, laidotuvių drabužių parinkimu, apsisprendimu, kas kalbės pamaldose – atsisveikinimas su artimuoju tokiu skaudžiu momentu, gali kelti nemažai klausimų ir streso. Dažnai pastebime, kad pirmieji klausimai, dar prieš aptariant laidojimo procesą, būna susiję su laidotuvių trukme. Nors griežtų taisyklių, kiek laiko turėtų trukti laidojimo paslaugos nėra, tačiau planuodami paskutinį atsisveikinimą su jums brangiu žmogumi, turėtumėte atsižvelgti į keletą svarbių veiksnių, kurie padės lengviau nustatyti ceremonijos laiką ir eigą.

Religiniai ir kultūriniai skirtumai

Kai kurių žmonių gyvenime religija ir kultūra turi didelę įtaką, todėl planuojant laidotuves, svarbu atsižvelgti į šiuos mirusiojo poreikius. Archeologų randami artefaktai tik patvirtina, kad jau akmens amžiuje mirusiems mūsų protėviai rengdavo gedulo ir laidojimo ceremonijas. Bėgant laikui gedėjimo tradicijos skirtingose kultūrose įgavo tvirtesnį pagrindą ir išryškėjo religiniai skirtumai, net tos pačios religijos išpažinėjų skirtinguose regionuose, atšakose laidojimo ritualai gali skirtis.

Remiantis krikščioniška tradicija, žmonės apgedėti mirusįjį yra linkę dvi dienas, o trečiąją dieną po mirties vyksta laidotuvės. Pavyzdžiui, stačiatikiai mirusio laidotuves rengia kitą arba trečią dieną po netekties, tačiau būtinai dienos metu. Ortodoksai tiki, kad mirtis vyksta tada, kai siela atsiskiria nuo kūno.

Kaip pataria laidojimo namai Vilniuje organizatoriai, dažnai laidotuvių apeigos skirtingose religijose turi savų niuansų ir tradicijų, kurios gali daryti įtaką gedulo, laidojimo laikui, šarvojimo salės dekoravimui, tad būtinai atsižvelkite ir į kultūrinius principus.

Svečių skaičius

Pagalvokite ir apie atsisveikinti su velioniu atvyksiančiu svečių skaičiumi. Nors nėra apibrėžta, kiek laiko šarvojimo salės patalpose turėtų būti reiškiama pagarba mirusiajam, tačiau „Vilniaus laidojimo namai“ Ligamis planuotoja pataria, kad minimaliai reikėtų skirti bent 15 minučių. Taip pat, įvertinkite kiek laiko jūsų svečiai gali reikšti užuojautą dėl netekties šeimos nariams ir artimiesiems. Nuo dalyvių skaičiaus laidotuvėse priklauso ir šarvojimo salės dydis.

Individualūs velionio prašymai

Prieš mirtį jūsų artimasis testamente ar žodžiu gali išreikšti savo paskutinę valią dėl laidotuvių organizavimo. Tradicinės laidojimo paslaugos gali būti papildomos velionio mėgta muzika, gėlėmis ar sentimentalias akimirkas primenančiomis nuotraukomis, video medžiaga. Gali būti paprašyta į apeigas pakviesti svarbius žmones, kurie pasakytų kalbas ar kitaip būtų prisimenamas mirusysis – tam taip pat reikės papildomo laiko.

Laidotuvių diena

Įprastai, paskutinę atsisveikinimo su mirusiuoju dieną prieš laidojimo ceremoniją vyksta mišios, kuriose dažniausiai dalyvauja patys artimiausi žmonės. Po mišių velionio palaikai karste ar urnoje yra lydimi į laidojimo vietą. Dažnai į kapines yra keliaujama automobilių kolona. Jei žmonių laidotuvėse dalyvauja daug, galima kreiptis į policiją, kuri padės reguliuoti koloną. Kitu atveju koloną reguliuoja laidojimo namų atstovas. Reikėtų atsižvelgti į atstumą nuo šarvojimo salės iki laidojimo vietos, kuris lems kelionės laiką, pagal tai galėsite lengviau suplanuoti organizuojamų gedulingų pietų vietą ir pradžios laiką.

Kiek truks atsisveikinimas su artimuoju priklauso nuo daugelio aspektų, tokių kaip laidojimo tradicijos, religiniai skirtumai, taip pat daug lemia ir paskutiniai velionio norai dėl laidotuvių ceremonijos. Paprastai, tradicinės laidotuvės trunka ilgiau, šiuolaikinis gyvenimo ritmas po mažu ima įnešti novatoriškų sprendimų į laidojimo procesą. Jeigu atsisveikinimo su brangiu žmogumi organizavimas jums kelia nerimą ir jaučiatės pasimetę, visada pravartu organizavimo klausimus ir eigą patikėti laidojimų namų koordinatoriui. Išankstinis laidojimo planas padės profesionaliai suplanuoti ceremonijos laiką, biudžetą, o jūs galėsite visą savo dėmesį skirti velionio pagerbimui ir išlydėjimui.

Netekus artimojo Užsakyti skambutį