Ką daryti mirus artimajam?

Ką svarbu žinoti netekties akimirką mirus artimam žmogui, kokie mirtį patvirtinantys dokumentai yra reikalingi ir kaip gauti jums priklausančią laidojimo pašalpą – dalinasi Vilniaus laidojimo namai „Ligamis“ konsultantai. Tikimės, kad šie patarimai bus Jums naudingi ir padės lengviau išgyventi netektį bei susitelkti į organizacinius darbus.

Dokumentų tvarkymas

Mirus žmogui, artimieji neretai jaučiasi sutrikę, gedi ir nežino, kokius dokumentus visų pirma reikėtų pradėti tvarkyti. Esant tokioje situacijoje ir įvykus netekčiai namuose, mūsų kalbinti specialistai, visų pirma pataria paskambinti bendrajam pagalbos numeriui 112, veikiančiam visoje Lietuvoje. Apie žmogaus mirtį pranešus medikams, kreipkitės į laidojimo paslaugos atstovą (Vilniaus laidojimo namai „Ligamis“ kontaktai Lietuvoje ir Jungtinėje Karalystėje), kurio visą parą konsultuojantys darbuotojai jums suteiks reikalingą informaciją apie velionio transportavimą ir laidojimo organizavimą.

Informaciją ir paslaugas teikiame visą parą:

Lietuvoje: +370 650 25 350

Filialas Jungtinėje Karalystėje: +44 78 0357 5235

Mirties liudijimas

Mirties faktą liudijantį dokumentą išduoda pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikęs šeimos gydytojas, įstaigos, kurioje buvo gydomas mirusysis atsakingas specialistas.

Kas nustato mirties faktą?

 • Greitosios medicinos pagalbos slaugos specialistas – paslauga teikiama visą parą.
 • Šeimos gydytojas, jei prižiūrėjo velionį paskutinėmis jo gyvenimo dienomis.
 • Gydytojui nesant darbo metu, tai atlieka kitas kvalifikuotas medicinos pagalbos slaugos specialistas, tiesiogiai atlikęs mirusiojo asmens sveikatos priežiūrą.
 • Jei žmogus mirė viešoje vietoje arba mirtis yra smurtinė, gydytojas – teismo medicinos ekspertas po ekspertizės.

Svarbu žinoti, kad namuose mirusio asmens kūnas laidojimo paslaugos organizatoriui turi būti perduotas ir nugabentas į šaldymo kameras per 2 valandas.

Vienkartinė laidojimo pašalpa

Turint mirties liudijimą, galima kreiptis dėl vienkartinės laidojimo pašalpos, kurios dydis nuo 2023 m. sausio 1 dienos yra 8 BSI (bazinė socialinė išmoka), t.y. 392 eurai.

Laidojimo pašalpa mokama mirusįjį laidojančiam asmeniui, kai mirusysis yra:

 • Lietuvos Respublikos pilietis
 • Lietuvos Respublikoje gyvenęs užsienietis, turėjęs Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje
 • Lietuvos Respublikoje gyvenęs užsienietis, kuriam leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje buvo išduotas kaip ketinančiam dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą
 • Lietuvos Respublikoje gyvenęs asmuo, kuriam buvo suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje
 • Asmuo, kuriam vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais turi būti taikomas šis įstatymas
 • Lietuvos Respublikoje gyvenęs užsienietis, kuriam buvo išduotas leidimas laikinai gyventi ir leista dirbti Lietuvos Respublikoje ir kuris iki mirties dirbo Lietuvos Respublikoje arba anksčiau dirbo ne trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį ir buvo įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje kaip bedarbis
 • Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvos prekybos asociacijos valstybės narės pilietis ir jo šeimos narys, kuriam buvo išduoti dokumentai, patvirtinantys ar suteikiantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje
 • Lietuvos Respublikoje gyvenusiam užsieniečiui, kuriam buvo išduotas leidimas dirbti sezoninį darbą Lietuvos Respublikoje
 • Lietuvos Respublikoje gyvenusiam užsieniečiui, kuriam buvo išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip perkeltiems įmonės viduje
 • Lietuvos Respublikoje gyvenusiems Australijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems buvo išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje
 • Lietuvos Respublikoje gyvenusiam užsieniečiui, kuriam buvo suteiktas prieglobstis arba laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje

Laidojimo pašalpa taip pat mokama, kai anksčiau minėtų asmenų vaikas gimsta negyvas.

Laidojimo pašalpa nemokama, kai laidojama valstybės biudžeto ar savivaldybių biudžetų lėšomis.

Laidojantis asmuo dėl laidojimo pašalpos, ne vėliau kaip 12 mėnesių nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos, turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu jo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota – paskutinę buvusią gyvenamąją vietą, arba pagal savo deklaruotą gyvenamąją. Taip pat, dėl laidojimo pašalpos laidojantis asmuo gali kreiptis ir pagal juridinio asmens buveinės adresą.

Paramai gauti reikalingi dokumentai:

 • Paramą turinčio gauti asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
 • Prašymas paramai mirties atveju gauti
 • Medicininis mirties liudijimas (tais atvejais, kai vaikas gimė negyvas – medicininis perinatalinės mirties liudijimas), jeigu asmens mirtis neįregistruota Lietuvos Respublikos gyventojų registre.

Laidojimo pašalpa yra mokama iš savivaldybės biudžeto ir laidojančiam asmeniui turi būti išmokėta ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prašymo ir visų reikalingų laidojimo pašalpai gauti dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos, kai prašymas pateikiamas per 10 darbo dienų nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos. Jei prašymas laidojimo pašalpai gauti yra pateikiamas vėliau kaip po 10 dienų nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos, sprendimas gali būti priimtas ir parama išmokėta per vieną mėnesį nuo visų reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

Laidotuvių organizavimas

Vieni laidotuvėms ruošiasi iš anksto, turi susidarę savo laidotuvių planą, nusimatę biudžetą ir taip palengvina rūpesčius ir sielvartą artimiesiems. Tačiau, kai mirtis ištinka netikėtai ar laidotuvėms nebuvo pasiruošta, ilgametė praktika rodo, kad patikimiausias būdas visus laidotuvių organizacinius reikalus yra patikėti laidojimo paslaugas teikiančiai įmonei. Vilniaus laidojimo namai „Ligamis“ laidotuvių planuotojai jums gali padėti profesionaliai išspręsti visus klausimus, susijusius su dokumentų tvarkymų, mirusiojo palaikų pervežimu, šarvojimo salės paruošimu, pasirūpinti kremavimo ar tradicinio laidojimo rūpesčiais bei suteikti informaciją, kur kreiptis ir kaip išgyventi emocinį liūdesį.

Šaltinis: https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/socialine-parama-seimoms-ir-vaikams/parama-mirties-atveju?lang=lt

Netekus artimojo Užsakyti skambutį